Reply
Visitor
Posts: 2
Registered: ‎06-15-2010
0

Problem med ENx8 Word-plugin!

Har följande problem i ENx8.

 

I Word 2016: När jag infogar en referens får jag felmeddelandet "Det går inte att redigera området" referensen infogas men endast oformaterad så här:{Bostadstaxeringsutredningen, 2012 #13468}

Har försökt uppdatera referensen Uppdate citation/bibliography. Har även prövat att byta referensstil. Inget fungerar. Har ENx8 version 18.01.10444.

 

Mottar tacksamt tips.

 

Med vänlig hälsning!
Mikael Rosell

Highlighted
Mentor
Posts: 7,248
Registered: ‎04-10-2008
0

Re: Problem med ENx8 Word-plugin!

I can't read this, but just viewing the attachment, I suspect you need to turn ON  Instant Formatting (see my attached image).  

(long time Endnote user)